1 post tagged with "mattermost"

View All Tags

استفاده از برنامه Mattermost به عنوان یک سرویس

برنامه Mattermost یک سرویس پیام‌رسان است که عمده استفاده از آن برای شرکت‌ها بوده و از محبوبیت بالایی برخوردار است. این برنامه این قابلیت را دارد که به صورت رایگان بر روی سرورهای شخصی مورد استفاده قرار گیرد، به همین منظور ما هم تصمیم گرفتیم یک پست براتون آماده کنیم و در مورد نحوه دیپلوی کردن این سرویس بر روی فندق توضیح مختصری بدیم.
برای deploy کردن این سرویس کافی است به ترتیب زیر عمل کنید.

Mattermost